Welkom

Welkom op onze wiki over positieve psychologie!

Wij zijn een groep van 14 gemotiveerde studenten uit het eerste jaar Toegepaste Psychologie van de KATHO. Onze opdracht voor het vak Informatievaardigheden is om een wiki aan te maken omtrent 'Positieve Psychologie'. Omdat dit op het eerste zicht een vrij oppervlakkig thema lijkt kozen we om er dieper op in te gaan aan de hand van twee subthema's, namelijk: 'Alcoholverslaving' en 'Depressie'.
Dit sluit ook aan bij ons project voor Sociaal-Agogische Vaardigheden. Het doel van dit project is het toepassen van positieve psychologie op individuen met een alcoholprobleem en/of een depressie.
We hebben ons dan ook opgedeeld in drie subgroepen zodat we deze drie thema's duidelijk en volledig kunnen uitwerken.

537661_10151298449319522_481032033_n.jpg

Doel van deze wiki:

Via deze wiki willen we u zoveel mogelijk informatie verschaffen over positieve psychologie, alcoholisme en depressie. Daarnaast willen we ook aantonen dat je positieve psychologie kan gebruiken als therapie voor alcoholisme en depressie. Het is ook ons doel om de mensen wat meer op de hoogte te brengen over deze technieken.

Recent posts (+more)

Voor mij is het ook goed De bronnen van depressie staan al in alfabetische volgorde
(door Lynn Debruyne 28 Dec 2012 17:53, posts: 4)
Ik ga akkoord! :) Juist nog iets vermelden in verband met die alfabetische volgorde, er staan...
(door Florence Bruneel 27 Dec 2012 18:32, posts: 4)
Kstel ook voor dat we het subknopje 'bronnen' onder Lijsten verwijderen. Goed?
(door Josephine Callewaert 26 Dec 2012 16:58, posts: 4)