Anja Verpoort

Positieve psychologie kan niet zonder negativiteit

De afgelopen 50 jaar hebben psychologen zich met grote inzet op slechts én onderwerp gestort, geestesziekten. En ze hebben daarbij heel wat successen geboekt. We hebben een hoge prijs moeten betalen voor deze stap voorwaarts. Door ons te richten op de omstandigheden die het leven ellendig maken, zijn de omstandigheden die het leven de moeite waard maken op de achtergrond geraakt.
De tijd is daarom rijp voor een wetenschap die probeert inzicht te krijgen in positieve emoties, competenties en deugd.

Punt in het artikel:
dat niet de gewone psychologie maar juist de positieve psychologie in het
zwaard van de eenzijdigheid dreigt te vallen.

Barbara Held

‘de positieve psychologie is nodeloos negatief over negativiteit’

De stroming lijkt over het hoofd te zien dat negatieve gevoelens en gedachten een constructieve rol kunnen spelen in het leven.

Experiment

Iedereen die wel een telefonisch heeft geënquêteerd weet dat het een van de meest moedeloos makende beroepen is. Elke keer moet je moed verzamelen om de telefoon op te pakken, om weer een stroom van bitse afwijzingen te incasseren. Driekwart stopte er binnen een jaar mee.

  • Ondervinding

Ondervond dat mensen die hoog scoorden op een test voor optimisme, het twee keer zo lang volhielden als anderen. Bovendien verkochten ze bijna 40% meer dan pessimisten.

Corey Keyes

Amerikaanse psycholoog.
Even eenzijdig gericht op het positieve. Hij wil zo graag dat mensen floreren, dat hij vindt dat 80% van de bevolking psychologische begeleiding nodig heeft om de positieve geestelijke gezondheid te stimuleren.
De druk om positief te zijn is bij Keyes zo groot dat hij als vanzelf een negatief oordeel velt over de meerderheid van de mensheid.

Carol Craig

Bezwaar tegen de eenzijdige positieve aanpak door een vergelijking met Glasgow te maken

Voorbeeld

Glasgow is door de tijdschriften uitgeroepen tot de hipste stad ooit. Omdat de stad is uitgegroeid tot exclusief winkelparadijs en een centrum van culturele activiteiten.
De positieve aanpak die gebaseerd was op het uitbouwen van sterke kanten heeft echter niet iedereen geholpen
In sommige achterstandwijken van Glasgow is de levensverwachting van mannen 55jaaar, groeien kinderen massaal op in gebroken
gezinnen, drugsgebruik…

  • Conclusie

Daarom dat het in zo’n geval niet volstaat om de arme wijken in te trekken en daar de specifieke positieve psychologie oefeningen te doen, zoals oefeningen in dankbaarheid of benadrukken van sterke kanten.
We hebben zowel positieve als negatieve emoties nodig.

Gabriele Oettingen

Duitse psycholoog
Maakt duidelijk waarom positieve en negatieve gevoelens elkaar nodig hebben.

experiment

met vrouwen met veel overgewicht die zich opgaven voor een afslankprogramma
vrouwen die vanuit gingen dat het een succes was, vielen gemiddeld bijna 13kilo meer af dan vrouwen die pessimistischer waren.
Scoort positief denken daarmee alweer een punt? Ja MAAR het is ingewikkelder
Vrouwen die dachten dat afvallen gemakkelijk ging zijn (onrealistische gedachten) vielen bijna 12 kilo minder af dan vrouwen die dachten dat het moeilijker zou worden.

  • Conclusie

Optimisme over de toekomst, gepaard aan een gezonde dosis pessimisme over de uitdaging, leidde tot positievere resultaten.

Aristoteles

Vergeleek de functie van de ziel in het menselijke organisme met die van een schipper op een zeilschip. Positieve en negatieve gevoelens fungeren als een kompas.

De positieve psychologie maakt gebruik van ditzelfde mechanisme, doormensen te wijzen op hun sterke kanten. Een deel van de stroming blijkt te vergeten dat je niet alleen met een opgeleukte scheepskaar en een positief kompas niet geraakt.

  • Kompas: reageert op de kaart die je hebt gemaakt, maar je houdt het schip alleen op koers als je kaart voldoende te maken heeft met de werkelijke wereld. Aangezien de wekelijke wereld beperkingen aan ons oplegt, hebben we soms negatieve gevoelensnodig om dit onder ogen te zien.

‘ Positieve psychologie die negatieve ervaringen wil uitsluiten, lijkt niet vruchtbaar te kunnen zijn.’