Delphine Born

De meeste mensen met psychische stoornissen zijn gelukkig

Dit is een korte samenvatting van alle belangrijke dingen die het artikel omvat:

  • Het aantal psychische stoornissen in Westelijke landen is groot
  • Het aantal mensen op zoek naar een behandeling voor depressie stijgt

—> Deze trend = —> de gevaren van de moderne individualistische maatschappij

Steeds meer mensen zoeken hulp voor mentale stoornissen

  • —> Dit wijst NIET op een negatieve trend in de maatschappij. (Er vragen tegenwoordig gewoon meer mensen naar, maar het is niet het teken dat er meer zijn dan vroeger die met problemen te kampen hebben).

Het geluksgevoel is aan het stijgen + is meer gelijkmatig verdeeld over de mensen uit de gehele maatschappij.
Dit geldt dus voor alle lagen , soorten van de bevolking. Dus zowel de psychisch gezonde mens, als zelfs de meeste mensen met een psychische stoornis hebben een goede stemming.

  • -> Dit is te danken aan het feit dat ze onder andere genieten van de gunstige levensomstandigheden.
  • -> Hoewel ook het feit dat het ook duidelijk is dat een minderheid van de mensen met psychische stoornissen verantwoordelijk is voor 85% van het laagste niveau van geluk.

De last die de stoornissen veroorzaakt in termen van verloren gelukkige levensjaren is enorm.

  • —> Dit vraagt om:

Voortdurende focus op:
- Behandeling
- Preventie

—> Zo zou het dus verstandig zijn als positieve psychologen zich specifiek zouden wijden aan het verhogen van geluk bij mensen met psychische stoornissen, een taak die kan worden genegeerd indien positieve psychologen zich distantiĆ«ren van de oude 'negatieve' psychologie.

—> Positieve psychologen beperken zich beter niet tot het bestuderen van geestelijk gezonde mensen maar geven best ook meer aandacht aan die met psychische stoornissen!

Twijfels over de slaagkracht van de positieve psychologie van Walburg:

(—>het mentaal vermogen van kwetsbare individuen versterken)

1) Luchthartig grote beloftes doen —> het zijn volgens Bergsma beloftes die niet zomaar waar te maken zijn

2) Werkt met universele oplossingen, terwijl weinig rekening gehouden wordt met de diagnose, persoonlijkheid of
. persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen

3) De doelgroep is niet meer diegene die werkelijk hulp nodig heeft