Juridische Context

Alcoholisme

Wetten:

  • 13 JUNI 2006. - Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (1)

Publicatie : 2006-07-19 (Ed. 2)

  • 3 MEI 2003. - Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (1)

Publicatie : 2003-06-02 (Ed. 1)

  • Wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (4 februari 1998). Belgisch staatsblad.

Decreten:

  • 30 APRIL 2009. - Decreet betreffende de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen, alsook de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan hun federaties (1)

Publicatie : 2009-06-25 (Ed. 2)

  • 27 NOVEMBER 2003. - Decreet betreffende de erkenning en de subsidiĆ«ring van de hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen (1)

Publicatie : 2003-12-29 (Ed. 3)

  • 18 MEI 1999. - Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg (1)

Publicatie : 1999-07-17 (Ed. 1)

  • Decreet van 26 april 1999 over de media (17 juli 1999). Belgisch staatsblad.

Positieve psychologie

Depressie

  • Besluit van 26 oktober 2012 van de Vlaamse Regering tot toekenning van de middelen in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de non-profit en social-profit binnen het preventieve gezondheidsbeleid (4 december 2012). Belgisch Staatsblad, 2012036209.