Lana Birlouet

Risico's geassocieerd met alcohol gebruik en alcoholisme

Inleiding

In dit artikel wordt gepraat over twee verschillende zaken. Ten eerste schrijven ze over de consequenties dat alcohol consumptie veroorzaakt. Ten tweede voor welke zaken alcohol één van de oorzakelijke factoren is. Daarna gaat men dieper op in welke ziektes overmatig alcohol gebruik stimuleren en hoe zij dranklimieten hebben beïnvloed.

Ziekten en verwondingen geassocieerd met alcohol gebruik

Omstandigheden waarbij alcohol een zekere oorzaak is

Volgens het WHO’s (World Health Organization) International Classificiation of Diseases, 10th Edition (ICD-10), is alcohol consumptie een oorzaak voor vele ziekten. De meeste ziekte oorzaken worden veroorzaakt door AUDs (Alcohol use disorders). Hiertoe behoren alcohol afhankelijkheid en het alcohol misbruik.

Hoewel AUDs in vergelijking met andere chronische ziekten minder dodelijk zijn, worden ze toch beschouwd als de vierde hoogste verlammende ziektes in lage- tot midden inkomens gebieden en de derde hoogste verlammende ziektes in hoog inkomens landen.

Als tweede meest verlammende aandoening voor ziektes en verwondingen worden de mannen vooral getroffen door AUDs. In tegenstelling tot bij de vrouwen waar AUDs zelf niet bij de top tien van meest verlammende aandoeningen behoort.

Aandoeningen waarvoor alcohol een bijkomende oorzaak is

Infectieziekten, kanker, diabetes, neuro psychiatrische ziektes, cardiovasculaire ziekten, lever en pancreas ziekten, en opzettelijke en onopzettelijke slagen en verwondingen zijn ziektes waarvan alcohol consumptie een grote oorzaak is. Vrouwen zijn hier vatbaarder voor dan mannen bij dezelfde grote consumptie.

Individuele ziekte en letsels geassocieerd met alcoholgebruik

Infectieziekten

Alcohol heeft een schadelijke invloed op belangrijke ziektes zoals tuberculose, Hiv en longontsteking. Vooral in Sub-Sahara Afrika zijn de gevolgen van alcohol het grootst. Hevig drinken heeft een grote invloed op het immuniteitssysteem. Het zwakt het immuniteitssysteem af waardoor de kans op ziektes aanzienlijk verhoogd. Zwaar drinken vergroot ook de kans op werkloosheid. Wat gevolg kan dienen om naar dichtbevolkte wijken te gaan wonen waar er grotere kansen bestaan op ziektes.

Als alcohol consumptie een medeoorzaak is voor de HIV virus is nog onduidelijk. Verschillende meningen gaan hiervoor de ronde. Sommigen vinden dat er niet genoeg bewijzen rond bestaan, terwijl anderen alcohol aanzien als een indirecte oorzaak voor de HIV virus. Bijvoorbeeld door onveilig vrijen onder invloed van alcohol.

Kanker

Tussen chronische alcohol consumptie en kanker bij de mondholte, keelholte, strottenhoofd, slokdarm en darm bestaat er een causaal verband volgens recente cijfers van the Monograph Working Group of the International Agency for Research on Cancer. Alcohol consumptie bleek voor deze lichaamsdelen wel kankerverwekkend te zijn. Dus hoe meer alcohol dat er wordt geconsumeerd hoe groter de kans op kanker vergroot.

Wat maakt alcohol net kankerverwekkend? In alcohol zit er acetaldehyde, wat tijdens de gisting wordt gebruikt. Bij grote inname van alcohol gaat het lichaam aan de hand van acetaldehyde, ethanol dat in de alcoholische dranken zit afbreken. Dat klinkt wel positief, maar helaas is acetaldehyde een kankerverwekkende stof.

Diabetes

Alcohol kan zowel een positieve effect hebben als een negatieve. Een te grote consumptie van alcohol verhoogt de kansen op diabetes, terwijl een lage consumptie de kansen aanzienlijk verminderd. Tot een zelf beschermende effect. Zo zou twee standaard dranken met 28 gram puur alcohol per dag een beschermend effect hebben op de kans tot diabetes. In tegenstelling tot de consumptie van vier standaard dranken van 50 tot 60 gram puur alcohol per dag.

Neuro psychiatrische stoornissen

Als er een verband bestaat tussen een te hoge alcohol consumptie en Neuro psychiatrische stoornissen is niet duidelijk. Worden mentale aandoeningen nu veroorzaakt door hevig drankgebruik, of veroorzaken mentale aandoeningen drankgebruik of zorgt een derde factor zowel voor alcohol afhankelijkheid en mentale aandoeningen? Dit maakt het moeilijk te achterhalen welke mentale aandoeningen nu juist door alcohol consumptie veroorzaakt worden.

Tussen epilepsie en alcohol consumptie bestaat dan weer wel een duidelijk verband. Hoe meer alcohol wordt gedronken hoe groter de kans op epilepsie aanvallen.

Hart- en vaatziektes

Het beschermend effect van alcohol kan worden vernietigd bij onregelmatige alcohol consumptie. Indien je een keer per maand 60 gram puur alcohol een drinkt verdwijnt het beschermend effect van alcohol tegen sterfte. Hetzelfde geldt indien je occasioneel drinken met hevig drinken combineert. De kans op cardiovasculaire aandoeningen zal hierdoor ook aanzienlijk verhogen.

Veel keren grote hoeveelheid alcohol verbruiken verhoogd de kans op hart- en vaat ziektes. Wat voor vele samenleving rond de wereld geldt.

Aandoeningen van de lever en alvleesklier

Hevig drinken verhoogt de kansen sterfelijkheid bij lever en alvleesklier aandoeningen. Een lagere consumptie van alcohol kan de kansen of sterfelijkheid zelfs verhogen als je al een lever- en alvleesklier aandoening hebt.

Onopzettelijke verwondingen

Afhankelijk van hoe vaak een persoon drinkt, zal de risico op onopzettelijke verwondingen verhogen. Alcohol tolerantie heeft hier ook mee te maken. Mensen die een lage tolerantie hebben voor alcohol maken meer kans om zichzelf en anderen te verwonden.

Een percentage van 0,004 tot 0,005 alcohol zou al een negatief effect veroorzaken. Dit komt overeen met in een uur twee tot drie drankjes te drinken.

Opzettelijke verwondingen

De kans op zelfmoordneigingen, agressief reageren, en moord kunnen worden beïnvloed door een hoog alcohol verbruik. Zo zou alcohol een effect hebben op het biologische en cognitieve. Dit heeft te maken met het activeren van bepaalde moleculen als gevolg van alcohol consumptie, door receptoren aan de hersenen.

Drank richtlijnen voor alcohol gerelateerde risico’s

Een grotere hoeveelheid alcohol consumptie dan een drank per dag zou de sterfte- en ziekte kansen verhogen. Alcohol richtlijnen kunnen daarom belangrijk zijn!

Totale globale impact van alcoholconsumptie op ziekte klachten

Ook al zijn AUDs een grote beïnvloedende factor voor vele ziektes, zijn ze maar voor één derde verantwoordelijk.

Effecten van alcohol voor de naasten van de drank gebruiker

Twee grote nadelige gevolgen zijn er bij hevige alcohol consumptie. Sociale schade voor de drinker en sociale en gezondheidsschade voor zijn naasten. Voor de drinker zelf kan dat bijvoorbeeld op slag dood zijn na een accident bij het rijden onder invloed. Naasten kunnen sociale schade lijden als de drinker hen bijvoorbeeld mishandelt.

Sociale schade

De beoordeling die sociale schade door alcohol kan veroorzaken is minder gestandaardiseerd dan bij gezondheidsproblemen. Ze zijn ook veel minder goed bijgehouden. Familie problemen, problemen op het werk en financiële problemen kunnen allemaal bijdragen tot sociale schade door hevig alcohol gebruik.

Conclusie

Een overdreven alcohol gebruik heeft dus enorm veel schadelijke gevolgen zowel voor de drinker als voor zijn naasten. Zowel psychisch als mentaal. Preventie is dus zeer belangrijk!

Referentie:

Rehm, J. (2011). The risks associated with alcohol use and alcoholism, Alcohol research & health, 34(2), 135-143.