Lana Casier (Positieve Psychologie)

Wat heeft Positieve psychologie te bieden?

Geluk

Het gemiddeld geluk in onze westerse maatschappij neemt toe, maar hoe meten ze dit? Men meet het geluk met de vraag naar de beoordeling van het leven in zijn totaliteit. Deze beoordeling hangt af van verschillende factoren:
- inkomen
- vrijheid en democratie
- relaties
- werk
- gezondheid

Het is dan natuurlijk geen wonder dat de geïndustrialiseerde landen waar wij in leven, zo hoog scoren. Men stelt vast dat dit niet wilt zeggen dat de metingen van positieve gevoelens en stemmingen even hoog zijn. In tegendeel, dit cijfer kan sterk variëren met de omstandigheden.

Link met psychische stoornissen

Veel mensen met psychische stoornissen zijn wel degelijk gelukkig. Dit komt waarschijnlijk doordat ook zij deel uitmaken van de welvarende maatschappij. Ook moeten we onthouden dat wanneer iemand een psychische stoornis heeft, hij of zij daar niet altijd in dezelfde mate last van heeft. Een depressie lijdt niet tot constant depressieve gevoelens. Het wel of niet hebben van een psychische stoornis beslist dus niet of je nu wel of niet gelukkig bent. Er is wel een correlatie, maar psychische stoornissen en geluk zijn geen synoniemen.

Geluk bevorderen

Er zou een prioriteit moeten zijn voor het bevorderen van geluk bij mensen met een chronische ziekte zowel psychisch als somatisch. Bij ernstige psychische is het verlies in kwaliteit zeer groot. Dit blijkt vooral uit het recent rapport 'Een dag vol ledigheid' (Janssen & De Graaf, 2009). Daarom is het belangrijk om genoeg aandacht te besteden aan het bevorderen van de kwaliteit van de patiënt zijn of haar leven.

Positieve Psychologie

Bergsma vreest dat de positieve psychologie te veel grote beloftes doet, die men niet kan nakomen. Ook wordt er volgens hem te veel gewerkt met universele oplossingen en keert de positieve psychologie hem af van mensen met psychische stoornissen.

Enkele onderzoeken waaruit anders bleek:
- Mensen die deelnemen aan trainingen die voortkomen uit de positieve psychologie, blijkt dat ze meer het gevoel hebben van welbevinden en minder depressieve klachten hebben (Bolier, 2008).
- Er waren veelbelovende resultaten uit het experiment met schizofrene cliënten en meditatie (Fredrickson, 2009).
- In verschillende reviews (zoals Veenhoven, 2006; Lyubomirsky, King & Diener, 2005) werd al zeer duidelijk dat geluk een beschermende werking heeft bij ziekte en psychische stoornissen. Het bleek dat gelukkige mensen bij werkloosheid minder snel depressief werden.

Men moedigt psychologen aan op zich te gaan richten op de gezonde mens, om zo te proberen de psychische gezondheid te versterken. Dit doet men door het verbeteren van de veerkracht en de mentale vermogens. Zo kan men dan uiteindelijk psychische stoornissen gaan voorkomen.

Referentie van het artikel:

Walburg, J. (2010). Wat heeft positieve psychologie te bieden? Psychologie en Gezondheid, 38 (1), 38-41.

Link naar het artikel:

Klik hier