Majka Descamps (Depressie)

Houding van huisartsen ten aanzien van preventie van angst en depressie bij ouderen

Preventie van angst- en depressieve stoornissen bij ouderen is zinvol. In het artikel werd onderzocht wat de houding is van huisartsen ten aanzien van preventie op dit terrein en de kansen tot verbetering van preventietaken.

Methode: 700 huisartsen ontvingen een vragenlijst.
Het preventiegedrag van huisartsen en hun mening over de zinvolheid van screenen op angst en depressie werden verbonden aan huisarts-, praktijk- en populatiekenmerken. Ook is onderzocht welke barrieres samengaan met preventie.

Resultaten: Een derde van de huisartsen vindt screenen op angst en depressie bij ouderen zinvol. Ongeveer driekwart vindt zichzelf extra alert op angst en depressieve symptomen bij ouderen uit hoogrisicogroepen. Vergeleken met ‘extra alert zijn’ vinden zij dat zij minder vaak ongevraagd advies geven over interventiemogelijkheden. Er is meer aandacht voor preventie bij ouderen met somatische en/of psychosociale risicofactoren voor angst en depressie dan bij ouderen met sociaaldemografische risicofactoren.
Praktische barrieres bij preventie worden het vaakst genoemd. Minder vertrouwen in de effectiviteit van interventies gaat samen met minder vaak ongevraagd adviseren. Meer vertrouwen in de behoefte en motivatie van de doelgroep gaat samen met de mening dat screenen zinvol is.

Conclusie: Hoewel huisartsen aangeven alert te zijn op angst en depressie bij ouderen, vinden ze screening en ongevraagd adviseren minder zinvol. Sommige barrieres voor screening en ongevraagd adviseren zouden kunnen worden weggenomen. Dit kan leiden tot een verandering in houding en verbeterde preventie.

Het kernpunt in het artikel is dus voornamelijk:

Preventie van subklinische vormen van angst en depressie bij ouderen is effectief en kan de overgang naar klinische depressies en angststoornissen verminderen.
Huisartsen betwijfelen of screenen op deze klachten zinvol is. Zij vinden wel dat zij in de praktijk vaak extra alert zijn op deze klachten bij ouderen met een (somatisch of psychosociaal) hoog risico.
Maar zij geven ouderen minder vaak ongevraagd advies over mogelijke preventieve interventies.
Om preventie van angst en depressie bij ouderen te verbeteren kunnen gemeenten, GGD’en en GGZ-instellingen een belangrijke rol spelen.

Referentie van het artikel:

Van Dijk-van Dijk D.J.A., Crone, M.R., Van der Weele, G.M., Van Empelen, P., Assendelft, W.J.J., & Middelkoop, B.J.C. (2012). Houding van huisartsen ten aanzien van preventie van angst en depressie bij ouderen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 90(4), 224-232.

Hier vind je de link naar het volledige artikel:

Houding van huisartsen ten aanzien van preventie van angst en depressie bij ouderen