Organisaties
 • Al-Anon

Hier vormen ze een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. De mensen hier kunnen hun ervaringen delen en elkaar hoop geven. Al-Anon gelooft immers dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat de verandering van levenshouding kan bijdragen tot herstel.
Het lidmaatschap is gratis en Al-Anon is aan geen enkel andere organisatie of instelling verbonden.
Hun doel is om familie en vrienden van alcoholverslaafden te helpen volgens een programma van Twaalf Stappen.

Contactgegevens:

Per Telefoon: 03/218.50.56
Per Mail: eb.lvnona-la|ofni#eb.lvnona-la|ofni
Per brief: Al-Anon Familiegroepen vzw
Helenalei 24 (glv)
2018 Antwerpen
België

 • Anonieme Alcoholisten

Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Het enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Per provincie
Postadres:ADB - Algemeen Dienstbureau, Grote Steenweg 149, 2600 Berchem - Antwerpen
Telefoonnummer: 03 239 14 15
E-mailadres: gro.nerednaalvaa|ofni#gro.nerednaalvaa|ofni

 • Broeders Alexianen Tienen

Dit is een middelgroot ziekenhuis, dat over vijf behandelafdelingen beschikt en een dubbele opdracht vervult:
1. Tegemoet komen aan de noden in de regio als schakel in de algemeen psychosociale hulpverlening;
2. Gespecialiseerde therapeutische programma's aanbieden voor specifieke doelgroepen, waaronder afhankelijkheidsproblemen zoals alcohol.

Contactgegevens:

Liefdestraat 10
3300 Tienen

Tel.: 016/80.75.11
Fax: 016/82.13.08
e-mail: gro.atiracarf|neneitnenaixela#gro.atiracarf|neneitnenaixela
website: www.alexianentienen.be/kliniek

 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen

In een CGG kan men terecht met uiteenlopende problemen van psychische, relationele of psychosomatische aard. Alle CGG centra zijn tweedelijnsdiensten. Dit wil zeggen dat men zich voor een aantal problematieken zal moeten wenden tot een eerstelijnsdienst (bv. budgetbegeleiding bij het OCMW, juridische problemen bij een wetswinkel). Een huisarts of verwijzer kan advies geven omtrent de behandelmogelijkheden van de CGG.

Binnen elk centrum wordt gewerkt met meerdere vormen van psychotherapie. Of men in een bepaald centrum GGZ een specifieke therapievorm aanbiedt, zal afhangen van de daar werkende teamleden, en van de opleidingen welke ze gevolgd hebben nadat ze afgestudeerd waren als psychiater, psycholoog of maatschappelijk werker. Een client van een CGG kan uiteraard zijn voorkeur laten blijken voor een specifieke behandelingsvorm, maar binnen een CGG wordt deze keuze meestal gezamenlijk gemaakt door het team, gebaseerd op de gegevens van het intakegesprek; de keuze voor een bepaalde therapievorm maakt in feite deel uit van het behandelingsplan.

Contactgegevens:

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie vestiging Kortrijk
Bezoekadres: 8500 Kortrijk, Beverlaai 3 b
Telefoonnummer: 056-23 00 23
E-mail: eb.lmggc|kjirtrok#eb.lmggc|kjirtrok

 • GGD Hollands Midden, Leiden

De afkorting GGD staat voor Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Een GGD heeft een zeer breed takenpakket. De laatste jaren waren de GGD’en vooral zichtbaar door enkele grote vaccinatiecampagnes en de bestrijding van de grieppandemie. Maar wellicht kent u de GGD door activiteiten van de medewerkers Jeugdgezondheidszorg, Medische Milieukunde of TBC-bestrijding of door een bezoek aan een spreekuur, cursus of voorlichtingsbijeenkomst van de GGD. Ook werkt de GGD hard aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Ook nieuwe opkomende infectieziekten en nieuwe milieuproblematiek zoals straling vragen aandacht en actie van de GGD. Daarnaast is de GGD actief bezig met onderwerpen als huiselijk geweld, de wet tijdelijk huisverbod, het meldpunt zorg en overlast, verslavingsproblematiek, huisuitzetting en dakloosheid.

Contactgegevens:

Postadres: Postbus 121, 2300 AC Leiden.

Bezoekadres: Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden
Telefoonnummer: 088 - 308 30 00

 • Gheskiere

hulp bij depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, relatieproblematiek, seksuele problemen bij man en vrouw, ansgten, pijn, stress, trauma, slapeloosheid, hyperventilatie, …
Therapie gericht naar adolescenten en volwassenen.

professionele hulp privémarkt - ter plaatse of aan huis - West-Vlaanderen - Kortrijk
tel.:056 715316

 • Instituut voor Positieve psychologie

Het IvPP (instituut voor positieve psychologie) biedt training en coaching aan gebaseerd op inzichten uit de Positieve Psychologie. Hun programma’s zijn gebaseerd op 3 uitganspunten namelijk: geluk is het doel, positief en wetenschappelijk onderbouwd. Naaste de trainingen en coaching die ze geven doen ze zelf ook onderzoek naar positief psychologische manieren van werken.

Contactgegevens:

Postadres: Haarlemmerweg 10A, 1014BE Amsterdam
Telefoonnummer: 0681475282
E-mail: ln.ppvi|tcatnoc#ln.ppvi|tcatnoc

 • International Positive Psychology Association (IPPA)

Het IPPA heeft 3 missies:

-De wetenschap van de positieve psychologie en de op onderzoek gebaseerde toepassingen bevorderen.
-De samenwerking vergemakkelijken tussen onderzoekers, docenten, studenten en beoefenaars van de positieve psychologie over de hele wereld en over academische disciplines.
-De bevindingen van de positieve psychologie te delen met een zo breed mogelijk publiek.

Contactgegevens:

Postadres: 19 Mantua Road, Mt. Royal, NJ 08061 U.S.A
Telefoonnummer: (856) 423-2862
E-mail: gro.krowtenappi|ofni#gro.krowtenappi|ofni

 • Kliniek Sint-Jozef

De kliniek is een centrum voor psychiatrie en psychotherapie waar mensen terecht kunnen met psychiatrische, psychische en verslavingsproblemen. In de kliniek zijn multidisciplinaire teams aanwezig waardoor er gespecialiseerde programma's worden aangeboden aan specifieke doelgroepen. De benadeling wordt georganiseerd in specifieke zorgeenheden. Jaarlijks worden er ongeveer 1000 mensen opgenomen voor een intensieve behandeling van enkele weken tot enkele maanden.

Contactgegevens:

Kliniek St.-Jozef vzw
Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Boterstraat 6
8740 Pittem
Telefoon : 051/46.70.41
Telefax : 051/46.70.46
E-mail : eb.mettipfezojtnis|ofni#eb.mettipfezojtnis|ofni
Website: www.sintjozefpittem.be

 • Kompas – De Kier

Resocialisatie en re-integratie van verslaafden die na 1e ontwenningsprogramma klaar zijn voor de uitwerking van een concreet plan rond de leefsituatie.

Vereisten: clean zijn/ stabiliteit/ inzicht/ motivatie tot verandering/ voldoende stabiliteit/ inzicht in problematiek.

Contactgegevens:
Bezoekadres: Minister vanden Peerenboomlaan 86, 8500 Kortrijk
Telefoonnummer: 056/20.22.10 (tijdens kantooruren)
E-mailadres: eb.wzvsapmok|reik#eb.wzvsapmok|reik
Website: http://kompasvzw.be/contact_kier.php

 • Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door wetenschappelijk onderzoek. Het leidt artsen, gespecialiseerde zorgverleners en onderzoekers op om daaraan bij te dragen. Naast algemene patiëntenzorg biedt het LUMC specialistische behandelingen die slechts in een beperkt aantal medische centra mogen worden uitgevoerd. Het LUMC onderscheidt zich met name als verwijscentrum voor complexe medische vragen waar geen klare antwoorden op zijn. Wetenschappers en artsen werken samen aan een beter begrip van ziekten en aan nieuwe behandelmethoden.

Contactgegevens:

Bezoekadres:
 Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
Postadres: 
Postbus 9600, 2300 RC Leiden
LUMC centraal telefoonnummer:
 071-5269111

 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Het NHG ontwikkelt op medisch-inhoudelijk gebied niet alleen de bekende NHG-Standaarden voor de huisarts, maar ook farmacotherapeutische richtlijnen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen.
Het NHG vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Preventie is een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks werk van de huisarts; in veel NHG-Standaarden speelt preventie een belangrijke rol. Het NHG is betrokken bij een veelheid aan preventie-activiteiten, en biedt ondersteuning aan huisartsen bij de uitvoering van preventie.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Postadres: Nederlands Huisartsen Genootschap
Postbus 3231
3502 GE Utrecht
Telefoonnummer:(030) 2823500

 • Ortys depressie centrum

Dit centrum is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen. Ze zijn gespecialiseerd in depressies. Ze behandelen ook angststoornissen, ADHD,…
Er wordt op de site uitgebreide uitleg gegeven over hoe een opname in zijn werk gaat, wat je kan doen bij een terugval en ze geven onder andere ook uitleg over de nazorg.
De vergoeding wordt volledig betaald door de zorg verzekeringswet. Om in aanmerking te komen voor een opname hebben ze wel 2 zaken nodig:

 1. verwijsbrief van je huisarts
 2. je verzekeringsgegevens

Contactgegevens:

Adres: Kanaalweg 29
2903 LR Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-44 12 700
Fax: 010 - 2 799 799
Website: www.ortys.nl

 • Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen

Het overlegplatform GGZ is een samenwerkingsverband van de vijf sectoren geestelijke gezondheidszorg die in West-Vlaanderen actief zijn : Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen (APZ), Psychiatrische Afdelingen in Algemene Ziekenhuizen (PAAZ), Psychiatrische Verzorgings Tehuizen (PVT), Beschut Wonen (BW) en Centra Geestelijke Gezondheid (CGG).

 • Psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart, Ieper

Het P.Z. H. Hart houdt zich voornamelijk bezit met psychiatrische en psychosociale hulpverlening aan patiënten en hun families. In een eerste fase wordt de aandacht gericht op multidisciplinaire diagnostiek. In overleg met de verwijzer, de patiënt en zijn familie bepalen we de hulpvraag en stellen we een therapieplan op. Naast medicatie spelen hierin ook psychotherapie en andere therapieën, aangepast aan de patiënt, een rol.
Specifieker gaat het over trajectwerking (opname, daghospitalisatie, voortgezette behandeling) voor (1) mensen met afhankelijkheidsproblemen (2) mensen met problemen van angst, depressie of onverklaarbare lichamelijke klachten (3) mensen met problemen van psychotische aard (4) ouderen met psychiatrische problemen.

Contactgegevens :

Bezoekadres: Poperingseweg 16, 8900 Ieper
Telefoonnummer: 057 23 91 11
Fax: 057 23 91 12
E- mail: eb.jbzg.ihh|ofni#eb.jbzg.ihh|ofni
Website: www.hhartieper.be

 • Sociaal Huis Poperinge - Eerstelijnspsycholoog

Eerstelijnspsychologische zorg is een kortdurende, klantgerichte begeleiding voor mensen die zich zorgen maken of moeilijkheden ervaren. De eerstelijnspsycholoog kan helpen als men met één van deze gevoelens of moeilijkheden geconfronteerd wordt:

angstgevoelens
depressieve gevoelens
somberheid
overspannenheid
burn-out
werk- en studiemoeilijkheden
rouwgevoelens (door ziekte of verlies van een naaste)
relatiemoeilijkheden
moeite met het ouder worden

De eerstelijnspsycholoog begeleidt de cliënt zelf of verwijst hem door naar een andere hulpverlener (bv. CAW, CGG, PZT,…) De begeleiding duurt gemiddeld 5 sessies van ongeveer 45 minuten. Het eerste consult is gratis, vanaf het tweede consult betaalt de cliënt 9 €.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Sociaal Huis Poperinge, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge
GSM: 0496 160 612
Fax: 057 339 039
E-mail: eb.egnirepopsiuhlaaicos|goolohcyspnjiletsree#eb.egnirepopsiuhlaaicos|goolohcyspnjiletsree
Website: www.sociaalhuispoperinge.be

 • Stichting Alcoholpeventie (STAP)

Dit is een landelijk kennisinstituut voor alcoholbeleid, opgericht in 1994.
STAP wil ertoe bijdragen dat de schade als gevolg van alcoholgebruik aantoonbaar wordt teruggedrongen. Daarbij telt vooral het terugdringen van gezondheidschade naast andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.

STAP geeft adviezen en voert onderzoek uit voor gemeenten, provincies en de landelijke overheid. STAP coördineert enkele projecten voor de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie.
STAP baseert haar adviezen op wetenschappelijke kennis en op effectief gebleken praktijkervaringen.

Contactgegevens:

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: ln.pats|ofni#ln.pats|ofni

 • Stichting Alcohol Research (SAR)

De SAR is in 1981 opgericht door de brancheverenigingen van producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken *). De SAR levert wetenschappelijk onderbouwde informatie over de gezondheidseffecten van verantwoorde alcoholconsumptie.

Dit doet de SAR door:
1. Het mogelijk maken en laten publiceren van objectief en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de gezondheidseffecten van (matige) alcoholconsumptie;
2. Het toegankelijk maken van wetenschappelijke onderbouwde informatie over de gezondheidseffecten van (matige) alcoholconsumptie.

Contactgegevens:

Stichting Alcohol Research
Postbus 10413
2501 HK Den Haag

 • Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Onze verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet.
Onze manier van werken:
Het Trimbos-instituut werkt volgens het Disease Management Model. Dit betekent dat ze op alle terreinen en in de hele zorgketen actief zijn. Van monitoring, preventie, behandeling en reïntegratie tot kwaliteit en organisatie van de zorg. Ook internationaal zijn zij betrokken bij verschillende activiteiten en projecten.

Contactgegevens:

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Telefoon: 030-2971100
Fax: 030-2971111
ln.sobmirt|ofni#ln.sobmirt|ofni

 • vzw Dynamiek

we werken op een oplossingsgerichte manier. Iedereen heeft de krachten in zich om zichzelf te helpen. Soms liggen die mogelijkheden door omstandigheden bedolven onder een laag stof. Samen zoeken we naar manieren om je eigen krachten weer naar boven te halen om zo je moeilijkheden het hoofd te bieden. Samen kijken we naar het heden en de toekomst.

professionele hulp privémarkt - ter plaatse of aan huis - West-Vlaanderen - Roeselare
tel.: 0494/030816

 • Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen (VAD)

Deze organisatie overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken. VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs.
Wat zijn de kernfuncties? De alcohol- en drugthematiek in de samenleving bespreekbaar maken, (inter)sectorale netwerken met potentiële partners uitbouwen en een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de alcohol- en drugthematiek ondersteunen.
VAD is er voor iedereen: algemene bevolking, intermediairs in de maatschappelijke sectoren, overheid, de pers, VAD-leden en andere organisaties die professioneel met preventie en hulpverlening bezig zijn.
De pijlers van de VAD-werking zijn: informatieverstrekking via onder andere de DrugLijn, studie en onderzoek, preventie, hulpverlening, vorming en beleidsvoorbereiding.
VAD is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen.

Contactgegevens:

Per e-mail: eb.dav|dav#eb.dav|dav
Per telefoon: 02 423 03 33
Per fax: 02 423 03 34
Per post: VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel

 • World Health Organization/Wereldgezondheidsorganisatie

Dit is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Het is de leidende coördinerende autoriteit dat verantwoordelijk is voor vele taken, zoals:
- Het verstrekken van leiderschap over de mondiale gezondheid.
- De vorming van de agenda van gezondheidsonderzoek.
- Het stellen van normen en standaarden.
- Beleidsopties op basis van bewijzen formuleren.
- Technische ondersteuning bieden.
- Observeren, overzicht en evaluatie maken van de gezondheid trends.

In het kort is hun doel te omschrijven als het verzamelen van wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg, het coördineren van de activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg en het bevorderen van de gezondheid van de wereldbevolking.

Contactgegevens:

Department of Food Safety and Zoonoses (FOS)
World Health Organization
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Fax: +41 22 791 4807
E-mail: tni.ohw|ytefasdoof#tni.ohw|ytefasdoof

 • Zelfhulpgroep depressie, Boechout

In een sfeer van vertrouwen worden gevoelens zoals pijn, verdriet, schuld, schaamte, angst verwoord. Het hoofddoel is leren omgaan met depressie en andere depressieven te helpen door ervaring, kracht en hoop met elkaar te delen tijdens de vergaderingen.
Doelgroep: Iedereen die zich depressief voelt, een slecht moment meemaakt, het niet meer ziet zitten, zich onbegrepen voelt, zich slecht voelt in zijn vel, er eens wil over praten & wat het ook mag zijn, is welkom. Alles blijft in de groep.

Contactgegevens:

Bezoekadres: 2530 Boechout
Telefoon: 03 455 77 94
E-mail: eb.arodnap|leinaDynnaD#eb.arodnap|leinaDynnaD
Website: www.zelfhulp.be

 • Zorgnet Vlaanderen

Zorgnet Vlaanderen is hét netwerk in gezondheids- en ouderenzorg waarin meer dan 500 private social-profit initiatieven in synergie samenwerken vanuit een christelijke traditie. Door de bundeling van krachten kan Zorgnet Vlaanderen optreden als de grootste representatieve organisatie in de Vlaamse gezondheidszorg. Het hoofddoel van Zorgnet Vlaanderen is de realisatie en de uitbouw van kwalitatieve zorg, die toegankelijk en betaalbaar is voor elke patiënt en bewoner.