Statistieken

Alcoholisme

Algemeen genomen drinkt een persoon onverantwoordelijk wanneer:
Man -> meer dan 21 glazen per week
Vrouw -> meer dan 14 glazen per week

 • Alcohol is de oudste en meest gebruikte drug ter wereld.
 • 23 miljoen Europeanen hebben een alcholprobleem waarvan 5% mannen en 1% vrouwen.
 • Europeanen drinken 2,5 keer zoveel alcohol, als de mensen in de rest van de wereld.
 • Elke belg drinkt gemiddeld 8,1 liter pure alcohol per jaar, dit is gelijk aan twee glazen bier of wijn per dag.
 • Alcohol is in 20 tot 30% van de gevallen de oorzaak voor slokdarm en- leverkanker. Ook voor leveraandoeningen, epilepsie, zelfmoord en motorongelukken.
 • In Nederland zijn 1,2 miljoen mensen afhankelijk van alcohol.
 • In Nederland sterven jaarlijks 4000 mensen ten gevolge van alcoholmisbruik. Het sterftecijfer bij indianen ligt zes maal zo hoog.
 • Per jaar drinken we ongeveer 79 liter bier, 20 liter wijn en 4 liter sterk gedistileerde alcohol.
 • 350 000 mensen drinken 11 glazen alcohol of meer per dag.
 • 5% van de Belgen drinkt dagelijks te veel.
 • 10% van de patiĆ«nten van huisartsen heeft een alcoholprobleem, meer mannen dan vrouwen.
 • 93% van de studenten dronk in het jaar 2009 alcohol.
 • Bij 23% van de studenten komt overmatig alcoholgebruik voor.
 • 37% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar is een zware drinker.
 • De wereldranglijst van pure alcohol per persoon/per jaar: De eerst op de lijst Oeganda met 20 liter, daarna Rusland met 18 liter en op de derde plaats Luxemburg met 15 liter.
 • Autochtonen drinken meer alcohol dan bepaalde allochtone groepen (zoals Turken en Marokkanen). Dit houdt met name verband met de culturele en religieuze achtergrond waarbij negatief tegen (overmatig) alcoholgebruik wordt aangekeken.
 • Niet-kerkelijken drinken meer dan mensen met een christelijke geloofsovertuiging.
 • In 2001 dronken de Nederlanders per persoon gemiddeld 8,1 liter pure alcohol. Gemiddeld werd er 81 liter bier, negentien liter wijn en vijf liter sterke drank gedronken.
 • Van de actuele drinkers drinkt twintig procent (bijna) dagelijks alcohol.

Positieve pscyhologie

Depressie

 • Vrouwen hebben vaker een depressie dan mannen.
 • Depressie wordt het vaakst vastgesteld bij zowel mannen als vrouwen aan een leeftijd van 25 tot 44 jaar.
 • Depressieve stoornis stijgt met de leeftijd. Hoe ouder de respondent, hoe vaker hij of zij symptomen vertoont van een depressieve stoornis. Uitzonderingen zijn mannen tussen 35 en 44 jaar met relatief hoge cijfers en vrouwen tussen 55 en 64 jaar met relatief lage cijfers.
 • Mannen en vrouwen tussen 15 en 64 jaar zonder betaalde baan hebben ongeveer 5 keer vaker een depressieve stoornis dan mannen en vrouwen met een betaalde baan.
 • Mensen die matig tot intensief bewegen vertonen minder vaak symptomen van een depressie dan mensen die lichamelijk weinig actief zijn. Dat effect blijft ook bestaan na controle op comorbiditeit, lichamelijke beperkingen en andere variabelen.
 • Mannen en vrouwen die zeiden dat ze in het afgelopen jaar te lijden hadden van een depressie, gingen minder vaak in behandeling indien ze overmatig alcohol gebruikten (meer dan gemiddeld 21 glazen per week voor mannen, meer dan gemiddeld 14 glazen per week voor vrouwen).
 • Het gebruik van antidepressiva verschilt niet tussen rokers en niet-rokers en ook niet tussen zij die overmatig en zij die matig of geen alcohol gebruiken. Toch gaven meer vrouwen die veel alcohol gebruiken aan een depressie te hebben gehad.