Yasmine Nasra

Hallo,

552693_10151186260334522_1670651661_n.jpg

Mijn naam is Yasmine Nasra. Ik ben 21 jaar en meteen ook 1 van de ‘ouderen’ van de groep.

Eerst zal ik kort schetsen wie ik ben, vervolgens licht ik toe welk thema ik gekozen heb binnen deze wiki.

Ik woon in Aalst. Ben daar geboren en opgegroeid. Ik zit op peda op de Katho, iedere dag pendelen vanuit Aalst zag ik niet zitten.
Ik zit nu half in mijn 1e jaar en half in mijn 2e jaar. Heb vorig jaar de helft van de 1e jaarsvakken meegedaan in combinatie met het beëindigen van mijn middelbaar. Had in het 6e middelbaar een C-attest, motivatie was daardoor onder 0 gezakt en besloot om mijn diploma Economie-Moderne Talen te behalen via de Centrale Examencommissie, waar ik in geslaagd ben.

Mijn 2 grote passies zijn psychologie en politiek. Psychologie passioneert mij al heel lang, en vind de combinatie met economie ( Arbeidspsychologie) zeer interessant. Dit is de afstudeerrichting die ik volgend jaar zal kiezen. Ook politiek passioneert mij enorm. Sinds kort ben ik actief binnen een jongerenpartij. Na het beëindigen van mijn opleiding zou ik overwegen van een manaba te behalen in de psychologie, ofwel politieke & sociale wetenschappen te studeren. Mocht ik hierna niet verderstuderen, is de kans groot dat ik zal werken binnen de A&O ( Arbeids- & Organisatie)sector.

Uiteraard zijn dit toekomstperspectieven die nog niet vastliggen. Wat wel vastligt, is het thema waarin ik mij verdiep, nl . depressie Ik hoop om via deze weg meer te weten te komen over deze stemmingsstoornis.

Tot slot een citaat :

Pleysier & Wydooghe stellen dat :"Littleton, 20 april 1999. Eric Harris en Dylan Klebold, leerlingen aan de Columbine High School, stappen, tot de tanden bewapend, hun school binnen en schieten twaalf medestudenten en een leraar dood." (p. 1)

Klik hier voor de volledige publicatie